Tok grep. Magnar Fjeldheim i Skjold har redusert produksjonen for betre dyrevelferd.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Tok grep. Magnar Fjeldheim i Skjold har redusert produksjonen for betre dyrevelferd. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Tok grep til beste for dyra