Ein traktor fraktar rundballar på ein åker ved Gammel-Kleppe i Vågåmo. I jordbruksoppgjeret får bøndene 10,9 milliardar kroner til auka inntekt og kostnadskompensasjon for 2022 og 2023. 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Ein traktor fraktar rundballar på ein åker ved Gammel-Kleppe i Vågåmo. I jordbruksoppgjeret får bøndene 10,9 milliardar kroner til auka inntekt og kostnadskompensasjon for 2022 og 2023. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Fredar jordbruksoppgjeret