NVE venter ei auke  i konsesjonssaker innan både opprustning, utviding og nye prosjekt. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB / NPK
NVE venter ei auke i konsesjonssaker innan både opprustning, utviding og nye prosjekt. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB / NPK

NVE vil prioritere store vasskraftprosjekt