Det er lett å forstå at mange vil ha hytte i stransona. Foto: Shutterstock/Byggstart.no
Det er lett å forstå at mange vil ha hytte i stransona. Foto: Shutterstock/Byggstart.no

Stadig fleire hytter i strandsona trass byggjeforbod