Salet av hytter og andre fritidsbustader sokk med 28 prosent i fjerde kvartal i fjor, ifølgje tal frå SSB. I gjennomsnitt for heile 2022 vart det omsett 30 prosent færre fritidsbustader enn i pandemiåret 2021. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Salet av hytter og andre fritidsbustader sokk med 28 prosent i fjerde kvartal i fjor, ifølgje tal frå SSB. I gjennomsnitt for heile 2022 vart det omsett 30 prosent færre fritidsbustader enn i pandemiåret 2021. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Stor nedgang i hyttesalet