Ordførar Ole Johan Vierdal i Vindafjord meiner det er trist dersom alle bompengane i regionen blir brukt i vest når bomfellesskapet Haugalandspakken blir erstatta av separate pakkar etter 2023. 
Foto: Jon Edvardsen
Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) håpar på meir liv på Dommersnes. Arkivfoto: Jon Edvardsen

— Alt eller ingenting