Smitte knytt til omsorgssenteret i Etne har auka den siste veka.
Etne kommuen har hatt 27 døger med døgnmulkt til helse Fonna så langt i år. Nå seier kommunedirektør Filippo Ballarin at det må takast grep. Arkivfoto : TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Det er noko me ikkje får til her