Etter at sikringane var gått, måtte påskenattmessa flyttast frå Etne si eldste kyrkje. Foto: Svein-Erik Larsen
Etter at sikringane var gått, måtte påskenattmessa flyttast frå Etne si eldste kyrkje. Foto: Svein-Erik Larsen

Straumbrot øydela ikkje påsken