Skånevik kyrkje har fått både ny gravplass og minnelund. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Skånevik kyrkje har fått både ny gravplass og minnelund. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Kyrkjegard i ny drakt