Gøril Eidhammer og Jon Oddvin Moe er dagleg leiar og styreleiar i Skakke. No er dei i dialog med Etne kommune for å få hjelp til å handtera lånet Skakke har på 30 millionar kroner. Dei høge rentekostnadane gjer at det ikkje går rundt økonomisk for storstova. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Gøril Eidhammer og Jon Oddvin Moe er dagleg leiar og styreleiar i Skakke. No er dei i dialog med Etne kommune for å få hjelp til å handtera lånet Skakke har på 30 millionar kroner. Dei høge rentekostnadane gjer at det ikkje går rundt økonomisk for storstova. Foto: Grethe Hopland Ravn

Skakke treng hjelp til renteutgiftene

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!