Slik vil bygget sjå ut frå framsida. Illustrasjon: Isvik Brygge AS
Slik vil bygget sjå ut frå framsida. Illustrasjon: Isvik Brygge AS

Vil revitalisere sentrum