Lasse Heggen Åsbø er med på å arrangera Etnemarknaden for første gong. Han er ferskt styremedlem og styreleiar, men førebels er kvilepulsen låg fordi han er omringa av erfarne og dyktige hjelparar. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Lasse Heggen Åsbø er med på å arrangera Etnemarknaden for første gong. Han er ferskt styremedlem og styreleiar, men førebels er kvilepulsen låg fordi han er omringa av erfarne og dyktige hjelparar. Foto: Grethe Hopland Ravn FOTO: Grethe Hopland Ravn

Roleg før første marknad i leiarrolla

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!