Debatten kring Statnett sine planar i Etne og Vindafjord held fram.
ILLUSTRASON: STATNETT
Debatten kring Statnett sine planar i Etne og Vindafjord held fram. ILLUSTRASON: STATNETT

Svar til Høyres ordførerkandidater

Angående Blåfalli – Gismarvik: «La oss alle trykke på knappene for å få dette til» ble det sagt i Grannar 7. august i år. Da er svaret enkelt: Hjelp til med å få lagt strømmen i sjøkabel fra Blåfalli til Tysvær! Tysvær vil vel også være tjent med jordkabel i den videre strømføringen. Kvinnherad er ikke begeistret for monstermaster.

Svinnet er mindre i sjøkabel. Det går også raskere å legge sjøkabel enn å bygge veier i fjellet og å sette opp de enorme mastene; så det vi taper tidsmessig ved en skikkelig behandling av dette, vinner vi ved å legge kabel i sjø. Statnett gikk ut i media med at sjøkabel ville koste 6 milliarder mer. Godt påklingen av Forum for Sjø- og Jordkabelteknologi (FSJ), noe som fikk NVE til å be om et nytt regnestykke. Då mente Statnett at, nei, det ble visst bare 3 milliarder dyrere! En må jammen passe på, men det har jo ikke vanlige folk mulighet/kompetanse til. Kanskje regnet Statnett med at de 6 milliardene ville hindre noen i å prøve?

FSJ mente at estimatet på 3 milliarder fortsatt var for høyt, men fikk aldri innsyn i Statnett sine utregninger, selv om Riksrevisjonen anbefalte Olje- og energidepartementet «å påse at Statnett viser større åpenhet i blant annet kostnader for utbyggingsprosjektene». En kalkulator som regner minst 3 milliarder feil bør vel sjekkes?

Flere ganger er Statnett satt til veggs ved utregninger og konsekvensanalyser – så også i Blåfalli – Gismarvik prosjektet – uten at det ser ut til å ha noe å si! Avgjørelse om kabelføring i dette prosjektet bygger på Statnetts analyser og utregninger, og det føles ikke særlig trygt! Det er trist at eldre vedtak i Stortinget om kabellegging hovedsakelig via monstermaster skal legge føringer på dagens måte å legge strømkabler på. Statnett gjemmer seg bak dette – NVE også? – selv om man kan gjøre unntak fra denne regelen.

Og næringsminister Vestre (AP) gjemmer seg bak Stortingets tidligere innstilling når han går ut med at saken bør avgjøres NVE og olje- og energidepartementet. Nå burde han være med å bidra til at kabellegging av strøm løftes opp i stortinget i lys av Montreal-avtalen, og hjulpet til med å unngå monstermaster i Blåfalli – Gismarvik og andre monstermastutbygginger! Vi har i denne Montreal-avtalen forpliktet oss til ikke å bygge ned naturen vår!!

En skulle tro at velgerne i kommunene til Høyres ordførerkandidater heller ikke ønsker å få sine spa-natur områder infisert av monstermaster? Og her i Etne kjemper vi nå altså for å unngå dette. Om sjøkabel er dyrere i anleggs-kostnader, mener vi at denne prisen ikke kan trumfe den varige verdien av å bevare naturen. På grunn av mindre svinn i sjøkabel vil vi spare strøm og tjene inn de ekstra kostnadene på sikt – og få miljøgevinst i tillegg. Så, ordførerkandidater i Høyre, hjelp oss å få fortgang i Blåfalli – Gismarvik prosessen ved å:

• Minne Høyres stortingspolitikere på Montreal avtalen og gjøre dem oppmerksom på Statnetts mangel på kompetanse om sjøkabel.

• Bidra til at sanne opplysninger om konsekvensene av Blåfalli – Gismarvik utbyggingen kommer stortingspolitikerne for øret

• Være med å løfte saken opp i Stortinget

• Bidra til å få opplyse om hvilke arbeidsplasser som går tapt ved en grundig saksbehandling før konsesjon av Blåfalli – Gismarvik

Dersom Høyres ordførerkandidater ikke er oppdatert kan det opplyses at batterifabrikken med alle sine arbeidsplasser har strandet på grunn av mangel på kapital. De er ikke i nærheten av å få de store summene fra privat næringsliv (som nøler med å satse på dette) som trengs for å utløse tilskudd og lånegaranti fra staten. Karbonfangst-prosjektet har staten selv lagt på is fordi det er for dyrt og en ønsker ikke å bruke penger på dette i Gismarvik nå, så her er heller ingen hast.

Våre politikere sa ja – også Høyre – til å legge strømkabler til utlandet (med lovnad om at Norges strømpriser ikke skulle øke) så teknologien har vi jo. Nå kan vi bruke denne til å unngå nedbygging av Haugalandets rekreasjonsområde – Etnefjella! En bonus av at det blir sjøkabel og jordkabel mellom Blåfalli og Gismarvik, kan være at en får rettet opp litt av tilliten til politikerne våre som gikk inn for monstermastene i Hardanger – her ble det i ettertid innrømmet at dette var feil…

Mona Norheim, Etne