Sancheev Manoharan (37) blir ny mellombels hovudtrenar i FKH.
FOTO: FK HAUGESUND
Sancheev Manoharan (37) blir ny mellombels hovudtrenar i FKH. FOTO: FK HAUGESUND

FK Haugesund har tilsett ny mellombels hovudtrenar