For mykje bacon? Bøndene vil halde prisane oppe og blir derfor oppmoda til å redusere produksjonen. Foto: NTB / NPK
For mykje bacon? Bøndene vil halde prisane oppe og blir derfor oppmoda til å redusere produksjonen. Foto: NTB / NPK

Bønder blir oppmoda til lågare kjøttproduksjon

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!