Låge drivstoffprisar kjem av lokale priskrigar. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK
Låge drivstoffprisar kjem av lokale priskrigar. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

Lokal priskrig på drivstoff gir store prisforskjellar