Finanstilsynet har kontrollert ti norske bankar, finansinstitusjonar og inkassoselskap. Tilsynet fann at 40.000 kundar har betalt for høge inkassogebyr. No må selskapa tilbakebetale med renter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK
Finanstilsynet har kontrollert ti norske bankar, finansinstitusjonar og inkassoselskap. Tilsynet fann at 40.000 kundar har betalt for høge inkassogebyr. No må selskapa tilbakebetale med renter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

40.000 bankkundar har betalt for høge inkassogebyr