Reidar Håvås (Ap).
Reidar Håvås (Ap).

Mangel på vikarer i Skjold barnehage