Søksmålet bygde på ei avgjerd i Høgsterett. Foto: Emilie Holtet / NTB / NPK
Søksmålet bygde på ei avgjerd i Høgsterett. Foto: Emilie Holtet / NTB / NPK

Klimaorganisasjonar vann søksmål mot staten om tre oljeløyve