Nasjonal rapport: Haugesund hadde størst auke i bustadprisane