Norsk jordbruk har hatt ein nedgang i utslepp av klimagassar i 2022 viser tar frå SSB. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK
Norsk jordbruk har hatt ein nedgang i utslepp av klimagassar i 2022 viser tar frå SSB. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Nedgang i utslepp frå jordbruket i 2022