Sju av ti arbeidsgjevarar har i noka eller stor grad behov for å tilsetta folk med masterutdanning dei neste fem åra, ifølgje undersøking. Her frå Campus Bø ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN). Foto: Trond Reidar Teigen / NTB / NPK
Sju av ti arbeidsgjevarar har i noka eller stor grad behov for å tilsetta folk med masterutdanning dei neste fem åra, ifølgje undersøking. Her frå Campus Bø ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN). Foto: Trond Reidar Teigen / NTB / NPK

Arbeidsgjevarar treng stadig fleire folk med master