Andreas Grumheden (t.v.)  la fram endringsforslag i Skakke-saka på vegner av fem parti i formannskapet. Her fekk han fleirtal over kommunedirektør Filippo Ballarin sitt forslag om å overta bygget. Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim banka gjennom forslaget. 
Foto: Grethe Hopand Ravn
Andreas Grumheden (t.v.) la fram endringsforslag i Skakke-saka på vegner av fem parti i formannskapet. Her fekk han fleirtal over kommunedirektør Filippo Ballarin sitt forslag om å overta bygget. Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim banka gjennom forslaget. Foto: Grethe Hopand Ravn

Ikkje løysing for Skakke – heilt enno