Vegard Winterthun (t.v.)er utrykningsleiar og Arve Ribesen er tillitsvalt i EBR, og dei er begge skuffa over at kommunen verken sett av pengar til kompetanseheving, utdanning, kurs, eller opplæring av brannmenn i 2024. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Vegard Winterthun (t.v.)er utrykningsleiar og Arve Ribesen er tillitsvalt i EBR, og dei er begge skuffa over at kommunen verken sett av pengar til kompetanseheving, utdanning, kurs, eller opplæring av brannmenn i 2024. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Ikkje nok pengar til forsvarleg drift