Mange bidreg i arbeidet mot marin forsøpling. Her ser vi rydding av ei strand i Trøndelag. Foto: Miljødirektoratet
Mange bidreg i arbeidet mot marin forsøpling. Her ser vi rydding av ei strand i Trøndelag. Foto: Miljødirektoratet

34 millionar kroner til opprydding av marin forsøpling