FHI tilrår at HVP-vaksinen blir tilbydd gratis til unge menn og menn som har sex med menn, då dei er i ei høgrisikogruppe for HPV-relatert kreft, men at det er utfordrande å gi vaksinen til ei gruppe basert på seksuell orientering. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB / NPK
FHI tilrår at HVP-vaksinen blir tilbydd gratis til unge menn og menn som har sex med menn, då dei er i ei høgrisikogruppe for HPV-relatert kreft, men at det er utfordrande å gi vaksinen til ei gruppe basert på seksuell orientering. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB / NPK

FHI tilrår gratis HPV-vaksine til risikogrupper og unge menn