Kiwi varslar sine kundar om eggmangel. Slike plakatar heng i mange butikkar i desse dagar. Foto: André Lorentsen / NTB / NPK
Kiwi varslar sine kundar om eggmangel. Slike plakatar heng i mange butikkar i desse dagar. Foto: André Lorentsen / NTB / NPK

Nortura må forklare tomme egghyller for landbruksministeren