Ein av fire som blei fødd i 2005, oppgir at dei ikkje har helse til å utføre førstegongstenesta. Til sammenlikning gjeld dette for to av tre i Sverige. Foto: Javad Parsa / AP / NTB / NPK
Ein av fire som blei fødd i 2005, oppgir at dei ikkje har helse til å utføre førstegongstenesta. Til sammenlikning gjeld dette for to av tre i Sverige. Foto: Javad Parsa / AP / NTB / NPK

Ein av fire har for dårleg helse til førstegongsteneste