Tilsynelatande god stemning då energiminister Terje Aasland (Ap) møtte EUs energikommissær Kadri Simson i oktober i fjor. Nå har EU skjerpa retorikken kraftig og krev at Noreg innfører ny lovgiving på energiområdet. Foto: Cornelius Poppe / NTB/NPK
Tilsynelatande god stemning då energiminister Terje Aasland (Ap) møtte EUs energikommissær Kadri Simson i oktober i fjor. Nå har EU skjerpa retorikken kraftig og krev at Noreg innfører ny lovgiving på energiområdet. Foto: Cornelius Poppe / NTB/NPK

EU krev norsk ja til energidirektiv – truar med straffetiltak