Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal sjå til at alle røykvarslarar fungerer som dei skal og held standarden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal sjå til at alle røykvarslarar fungerer som dei skal og held standarden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

No blir det røykvarslartilsyn