Det dreg seg til for partane i offentleg sektor – forhandlar om lønna til over 630.000 tilsette

Offentleg sektor: Forhandlar om lønna til over 630.000 tilsette