Klubbhuset ligg midt i smørauga når det er kamp på Ølen SR-bank Stadion.
Klubbhuset til Ølen IL er blant lokale anlegg som har fått spelemidlar opp gjennomåra. ARKIVFOTO: MAGNE SKÅLNES

Idretten får rekordsum frå tippemidlane: — Svært gledeleg