Sosial ulikskap i bruk av sjukehus er spesielt tydeleg for planlagte polikliniske konsultasjonar, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Sosial ulikskap i bruk av sjukehus er spesielt tydeleg for planlagte polikliniske konsultasjonar, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Personar med låg inntekt er sjeldnare på sjukehus