Iben Andre Skogen Johnsen (bildet) og Svein-Erik Larsen byggjer nytt lag og treningskultur i Etne A-lag. FOTO: MAGNE SKÅLNES
Iben Skogen Johnsen. ARKIVFOTO: MAGNE SKÅLNES

Løfter fram Etne gjennom sin dugnadsvilje og entusiasme

Jeg vil gjerne bruke denne anledningen til å løfte frem og gi en velfortjent hyllest til en av bygdas store ildsjeler, Iben «Skiben» Skogen. Iben er et strålende eksempel på en person som med sitt engasjement og entusiasme bidrar til å sette deres lille bygd, Etne, på Norgeskartet – både sportslig og underholdningsmessig. Til daglig jobber Iben 100% i BKK, en jobb han holder fast ved med stor iver. I motsetning til mange unge menn som ofte søker seg til større byer, stortrives Iben i bygda. Dette er noe som er sjeldent og verdt å anerkjenne. Men det er ikke bare i arbeidslivet Iben utmerker seg. Han har gjennom årene vært en uvurderlig ressurs for Etne IL. Fra å være trener for barnelag til å lede det berømte A-laget, har Iben vist en enestående dugnadsvilje og dedikasjon til bygdas sport. Hans innsats har inspirert både store og små, og har vært med på å skape et sterkt samhold i idrettsmiljøet. På mange måter kan man si at dugnad er selve livsnerven i små bygder som Etne, og personer som Iben er helt avgjørende for at fellesskapet skal fungere. Uten slike ildsjeler ville mange av de tilbudene og aktivitetene som vi tar for gitt, ikke vært mulig. Iben’s utrettelige arbeid og vilje til å stille opp gjør en enorm forskjell. Han setter av utallige timer for å sikre at barna og de voksne har et godt idrettstilbud, og at arrangementer og aktiviteter går som planlagt. I tillegg til sine arbeids- og idrettsforpliktelser, finner Iben også tid til å underholde og engasjere folk på internett. Gjennom sine mange timer med streaming på Twitch, ofte opp mot 30 timer i uka, fremsnakker han bygda deres på en måte som når ut til et bredt publikum. Iben er åpen om sin støtte til mangfoldet og sender et viktig budskap om at «bygda er for alle – og alle skal få». Jeg håper virkelig at dere i Etne, i BKK og i Etne IL vet å sette pris på en slik fantastisk ildsjel. Iben «Skiben» Skogen er en sjelden skatt, og hans innsats og engasjement gjør en enorm forskjell for bygda. La oss sørge for at vi viser vår takknemlighet og støtte til ham, slik at dere kan beholde denne flotte unge mannen i bygda i lang tid framover.

Chris Borge