Omvend valdsalarm fungerer, enkelt forklart, slik at det ikkje er den som treng vern, men den ein treng vern mot, som må bere alarmen som ei fotlenke. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Omvend valdsalarm fungerer, enkelt forklart, slik at det ikkje er den som treng vern, men den ein treng vern mot, som må bere alarmen som ei fotlenke. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Meir enn dobling i bruken av omvend valdsalarm