Undersøking viser at norsk oppdrettsfisk ligg under grenseverdiane for miljøgift. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Undersøking viser at norsk oppdrettsfisk ligg under grenseverdiane for miljøgift. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Norsk oppdrettsfisk har blitt sjekka for uønskt stoff