Annette Svendsen frå Skjold fekk Grannarblomen denne veka. FOTO: RENATE SÆVAREID
Annette Svendsen frå Skjold fekk Grannarblomen denne veka. FOTO: RENATE SÆVAREID

Stort engasjement for bygda si