Det var i området ved Håfoss bru på E134 ulukka har skjedd sundag kveld. Foto: Arne Frøkedal
Vegparti som ved Håfoss bru på E134 i Etne avgrensar kor fort norske sjåførar kan køyre. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Norske sjåførar køyrer saktast i Europa