• Bilete 1 av 6 - Astrid Weider Ellefsen driv bedrifta Vindfinn hundetrening i Ølensvåg og trenar jakthundar. Sjølv har ho ein Engelsk setter som heiter Neon (1), ein korthåra vorsteh som heiter Stuck (8), ein Kleiner Münsterländer som heiter Blink (11) og border colliane For the Win Number One (6) og Niho (8 mnd). Foto: Elin Lothe Haga

  • Bilete 2 av 6 - Vindfinn hundetrening ligg på toppen av Vindfinnvegen i Ølensvåg, og plasseringa er perfekt for næringa.

  • Bilete 3 av 6 - Settertispa Neon er berre eitt år, og det er ikkje lett å sitte stille når ei due flyg rett framføre nasen på ho, men med ein kraftanstrengelse så lukkast hunden.

  • Bilete 4 av 6 - Hos Vindfinn hundetrening er det positiv forsterking og eit kjærleg band mellom hund og eigar som gjeld.

  • Bilete 5 av 6 - Astrid Weider Ellefsen har investert i ein stor grusbane på eigendommen som ho nyttar ved trening.

  • Bilete 6 av 6 - Dueflokken på garden er til god hjelp i bedrifta Vindfinn hundetrening.

Har hobby som jobb

Hund og hundehold er ein populær hobby, men det er ikkje mange i Grannar-distriktet som kan seie at det er jobben deira. Med drifta av Vindfinn hundetrening er Astrid Weider Ellefsen (35) ein av dei få, og ho er den einaste som lever av å trene jakthundar.

av Elin Lothe Haga

Hund og hundehold er ein populær hobby, men det er ikkje mange i Grannar-distriktet som kan seie at det er jobben deira. Med drifta av Vindfinn hundetrening er Astrid Weider Ellefsen (35) ein av dei få, og ho er den einaste som lever av å trene jakthundar.