Romandebuterte i moden alder. Svanlaug Fjæra Gundersen si ferske bok «Våren i Paris» er å finna i den lokale bokhandelen.
Foto: Arne Frøkedal
Romandebuterte i moden alder. Svanlaug Fjæra Gundersen si ferske bok «Våren i Paris» er å finna i den lokale bokhandelen. Foto: Arne Frøkedal

Ein skrive-draum er oppfylt