Norsk næringsliv og fleire organisasjonar fryktar at EUs nye eggregel vil svekkje den geografisk spreidde eggproduksjonen i Noreg og dessutan auke matsvinnet. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Norsk næringsliv og fleire organisasjonar fryktar at EUs nye eggregel vil svekkje den geografisk spreidde eggproduksjonen i Noreg og dessutan auke matsvinnet. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Norsk næringsliv vil ikkje ha EUs nye eggreglar