Illustrasjonsfoto: Svein-Erik Larsen
Illustrasjonsfoto: Svein-Erik Larsen

Ein tredel av jordbruksarealet blir sprøytt