Uvêr og stengde vegar gir utfordringar for skuleskyssen.
ARKIVFOTO
Uvêr og stengde vegar gir utfordringar for skuleskyssen. ARKIVFOTO

Vêret: Stengd veg gir utfordringar for skuleskyss i delar av Etne

Elevar som normalt sett skulle tatt Skyss og driftsselskapet Tide sin skulebuss-rute frå Odda til Etne må bu seg på andre løysingar enn den vanlege bussen.

Årsaka er at Statens Vegvesen stengde riksveg 13 gjennom Oddadalen frå klokka 21 sundag. Ny vurdering blir ikkje tatt før klokka 10 måndag.

Oppgradert farevarsel: Ventar svært mykje nedbør i Grannar-distriktet

— Grunna diverse stengde vegar vil denne konkrete turen bli innstilt i morgen, skriv regionsjef Harald Hella i Tide i ein SMS til Grannar.

Minibussar

Rektor Nina Larsen Ness ved Enge skule opplyst til Grannar like etter klokka 21 at Tide jobbar med alternativ skuleskyss.

— Me fekk nettopp opplyst at det truleg vil bli sett opp minibussar for å få frakta elevane til skulen, seier ho.

Ho presiserer at situasjonen kan endre seg, det er det i såfall vêret som vil avgjere.

Førebur seg på nedbør

Meteorologane har varsla mykje nedbør det næraste døgnet, og har sendt ut oransje farevarsel. Vêret hadde ved 20.30-tida sundag ikkje budd på problem i kommunen.

— Men det kan jo skje endringar i løpet natta. Me har gjort dei vanlege førbyggande tiltaka, som å klarere kummar, stikkveiter og den type ting, seier Etne-ordføret Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Planlegginsdag i Vindafjord

Grannar var sundag i kontakt med Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (Sp). Han kunne slå fast at det er klink-is å nokre sidevegar, og at ein del frosne stikkrenner bidrafg til at mykje vatn vil renne ut i vegane.

— På hovudvegane trur eg det er nokon lunde bra, men det er sidevegane som er problemet, seier han.

Men han hadde sundag kveld ikkje høyrd om spesielle utfordringar i kommunen.

Måndag er det elles planleggingsdag i Vindafjord-skulen.

— Det kan me jo kanskje vere glad for, nettopp med tanke på vêr og farevarsler, seier han.