Talet på fastlegevikarar har auka dramatisk dei siste åra. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Talet på fastlegevikarar har auka dramatisk dei siste åra. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Stor auke i talet på fastlegevikarar