Eit av Noregs største oppdrettsselskap, Lerøy, driv lakseoppdrett på Hitra kor 14.000 laks no har rømt. Laksen var før den rømte smitta med alvorlege nyresjukdommar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK
Eit av Noregs største oppdrettsselskap, Lerøy, driv lakseoppdrett på Hitra kor 14.000 laks no har rømt. Laksen var før den rømte smitta med alvorlege nyresjukdommar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

14.000 oppdrettslaks har rømt frå anlegg med alvorleg smitte