Insektovervakinga dei siste fire åra viser at talet på insekt er fallande. Resultata viser at klimaforandringane kan påverke insektmengda negativt. Foto: Sondre Dahle/ Miljødirektoratet
Insektovervakinga dei siste fire åra viser at talet på insekt er fallande. Resultata viser at   klimaforandringane kan påverke insektmengda negativt. Foto: Sondre Dahle/ Miljødirektoratet
Sjå fleire bilete
Insektovervakinga dei siste fire åra viser at talet på insekt er fallande. Resultata viser at klimaforandringane kan påverke insektmengda negativt. Foto: Sondre Dahle/ Miljødirektoratet Insektovervakinga dei siste fire åra viser at talet på insekt er fallande. Resultata viser at klimaforandringane kan påverke insektmengda negativt. Foto: Sondre Dahle/ Miljødirektoratet Sjå fleire bilete

Stadig færre insekt i naturen