Helsedirektør Bjørn Guldvog ber sjukeheimar og andre institusjonar om å gjennomgå legemiddelbruken etter at ein feil er oppdaga. Arkivfoto: Ali Zare / NTB / NPK
Helsedirektør Bjørn Guldvog ber sjukeheimar og andre institusjonar om å gjennomgå legemiddelbruken etter at ein feil er oppdaga. Arkivfoto: Ali Zare / NTB / NPK

Alle helseinstitusjonar må sjekke medisinbruk etter feilmelding