Regjeringa vil stramme inn handlingsrommet til straumaktørar

Regjeringa vil stramme inn handlingsrommet til straumaktørar