Tal frå sjukefråværsstatistikken viser at sjukefråværet, både før, under og etter koronapandemien, gjennomgåande har vore lågt i næringar der mange har arbeidsoppgåver som kan gjennomførast frå heimekontor. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB / NPK
Tal frå sjukefråværsstatistikken viser at sjukefråværet, både før, under og etter koronapandemien, gjennomgåande har vore lågt i næringar der mange har arbeidsoppgåver som kan gjennomførast frå heimekontor. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB / NPK

Lågare sjukefråvær blant dei som jobba heimanfrå under pandemien