Forskar har funne at humor kan forbetre forelesingar. Foto: Frank May / NTB / NP
Forskar har funne at humor kan forbetre forelesingar. Foto: Frank May / NTB / NP

1,6 millionar til forsking på humor i forelesingar